Estate planning

Het hebben van vermogen en/of een bedrijf brengt verantwoordelijkheden met zich. Misschien zelfs zorgen. U wilt dat uw vermogen goed overgaat naar een volgende generatie, tijdens uw leven en/ of na uw overlijden. En dat op de meest efficiënte manier, zonder onnodig belasting te hoeven betalen.  Dit heet dan ook wel “estate planning”. Hoe en welke route u wilt volgen, hangt af van uw persoonlijke situatie en de samenstelling van uw bezit.

Bij Estate planning wordt gekeken naar:

  • Door het doen van schenkingen kunt u uw vermogen over laten gaan op de volgende generatie en/of goede doelen steunen. U verkleint uw bezit zodat uw erfgenamen bij uw overlijden minder erfbelasting (voorheen successierechten) betalen.
  • Huwelijksvoorwaarden: Met uw huwelijksvoorwaarden beïnvloedt u de omvang van uw bezit bij scheiding en overlijden. Door hier een wijziging in aan te brengen kan het zijn dat erfbelasting kan worden bespaard.
  • Testament: met uw testament bepaalt u hoe en onder welke personen uw erfenis wordt verdeeld. Ook heeft dit invloed op hoeveel erfbelasting er wordt betaald. Juist bij het opstellen van het testament speelt estate planning een belangrijke rol.

Heeft u al een testament? Dan is het goed dit te laten toetsen rekening houdend met estate planning.

  • Toekomstvoorzieningen: wellicht heeft u maatregelen genomen voor de toekomst, zoals lijfrentepolissen. Dan is het goed te bezien welke invloed deze in de toekomst op uw bezit hebben en bij uw overlijden. Met estate planning is wellicht belasting te besparen
  • Internationale aspecten: heeft u vermogen in het buitenland en woont u, dan wel uw toekomstige erfgenamen of degenen aan wie u wilt schenken, in het buitenland? Er zal dan rekening gehouden moeten worden met het buitenlandse erfrecht en de buitenlandse belastingen.

Redenen te over om stil te staan bij Estate planning of wel de vermogensovergang waarin u zelf de belangrijkste persoon bent. Met andere woorden: bespaar erf- en schenkbelasting door estate planning. Huib Ruijgrok is een ervaren deskundige die u hierbij graag een waardevolle helpende hand biedt.