Aanvaarden erfenis

Als u overlijdt, laat u een erfenis na. Deze erfenis omvat bezittingen en schulden. De erfenis wordt verdeeld onder de door de wet aangewezen personen, dan wel onder de door u middels een testament aangewezen personen of goede doelen.

De wet is helder in de uitleg wie uw erfgenamen zijn. De wet heeft dit onderverdeeld in vier groepen:

  • groep 1: partner, kinderen en/of afstammelingen
  • groep 2: ouders, broers en zusters en/of afstammelingen
  • groep 3: grootouders met hun (klein) kinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  • groep 4: overgrootouders met hun afstammelingen.

U kunt ook zelf uw opvolgers in uw vermogen na uw overlijden aanwijzen. Dit kan alleen via het opstellen van een testament.

Omdat een erfgenaam de overledene opvolgt in zijn vermogen of een deel daarvan, zowel in de baten als in de schulden, geeft de wet drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen..

Zuiver aanvaarden

Baten en schulden (= de erfenis) gaan geheel over op de erfgenaam zodat deze ook privé aansprakelijk wordt. Dat kan stilzwijgend of schriftelijk: vrijwel elke handeling als erfgenaam, bijvoorbeeld verkopen of verdelen van inboedel of opnamen van geld, heeft  zuiver aanvaarden tot gevolg. Omdat erfgenamen in de regel wel een indruk hebben van de erfenis, of althans weten of die niet negatief is, komt zuiver aanvaarden het meest voor.

Aanvaarden van de erfenis? Denk er goed over na! Huib Ruijgrok kan u adviseren door de fiscale en financiële gevolgen op een rijtje te zetten.

Bent u erfgenaam? Ik adviseer u graag over de fiscale en financiële gevolgen van het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.