Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, moet je hier meestal belasting over betalen. Vroeger werd erfbelasting successierecht genoemd. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting te worden betaald. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest is belast met belasting. De hoogte van de verschuldigde belasting is afhankelijk van de waarde van hetgeen geërfd wordt. Ook de relatie met de overledene is van belang.

Je betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van zijn overlijden in Nederland woonde. Of als de overledene de Nederlandse Nationaliteit had en nog geen tien jaar buiten Nederland woonde.

Nadat de belastingdienst de aangifte erfbelasting heeft ontvangen, berekent de belastingdienst hoeveel erfbelasting per erfgenaam verschuldigd is.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de betaling van de erfbelasting:

  • de contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting, of
  • iedere erfgenaam betaalt zelf zijn of haar deel in de aanslag erfbelasting.

Huib Ruijgrok kan met zijn betrokkenheid en ervaring u behulpzaam zijn met de aangifte erfbelasting. Hij kan u ontzorgend bijstaan bij de vele vragen die naar boven komen naar aanleiding van een overlijden.  Ook indien er vragen zijn over de samenstelling van de nalatenschap en de waardering ervan op onderdelen of in zijn geheel met toepassing van vrijstellingsregels en dergelijke, adviseert hij u graag.

Ontzorgen en vragen beantwoorden die naar boven komen naar aanleiding van een overlijden. Ik help en adviseer u graag.