Schenking aan kleinkinderen

Door op een juiste wijze en tijdig overhevelen middels het doen van een schenking naar bijvoorbeeld uw kleinkinderen, kan de te betalen erfbelasting of een eigen zorgbijdrage worden verminderd. Schenken naar bijvoorbeeld de kleinkinderen betekent dat na de overheveling van vermogen (de schenking) voortaan bij de bevoordeelde belastingheffing plaats vindt. Schenking aan kleinkinderen is dan ook alleen interessant als de bevoordeelde kan profiteren van een lager tarief of heffingsvrij vermogen of als overheveling plaats vindt het oog op besparing van erfbelasting of op verlaging van toekomstige WLZ-bijdrage (= bijdrage wet langdurige zorg).

Door jaarlijks het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag aan uw kleinkinderen te schenken kunt u een aanzienlijk besparing  op de in de toekomst  te betalen erfbelasting bereiken.

Met andere woorden: ook jaarlijkse schenkingen door grootouders aan hun kleinkinderen te doen, kunnen in de loop der tijd een aanzienlijke besparing opleveren op het gebied van erfbelasting.

Bieden schenkingen ten bedrage van de vrijstellingen in verband met de omvang van uw bezit onvoldoende soelaas, schenk dan jaarlijks grotere bedragen.

Het is verstandig en raadzaam om even stil bij te staan bij de schenking aan kleinkinderen. Huib Ruijgrok adviseert u gebruik te maken van het schenkingsrecht en adviseert u wat fiscaal het voordeligste is voor u.

Een schenking is in de meeste gevallen alleen interessant als de bevooroordeelde kan profiteren van financiële voordelen. Ik help u graag samen te kijken naar het schenkingsrecht en wat fiscaal het voordeligst voor u is.