Executeur

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen.  Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel, de verkoop van uw huis, de afwikkeling van uw effectenportefeuille of het doen van de aangifte erfbelasting.

U kunt zelf iemand aanwijzen die alles regelt na uw overlijden. De persoon die u benoemt heet executeur (voorheen executeur- testamentair). U moet uw keuze wel vast laten leggen middels een testament. U regelt hiermee dus zelf wie de regie neemt over alles wat er moet gebeuren na uw overlijden. U kunt ook een executeur benoemen voor uw uitvaart en een ander persoon als executeur voor de verder te verrichten werkzaamheden.

De executeur voert uw laatste wensen uit. Hij beheert het nalatenschapsvermogen en betaalt de schulden tot de verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Hij brengt te nalatenschap in beeld en doet ook de belastingaangiften. Als alles is afgerond, zorgt de executeur er voor dat de erfgenamen krijgen wat hen toekomt.

Als deskundige en tevens lid van NOVEX, de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs, wil ik u graag bijstaan om samen met u te werken aan de benoeming van uw executeur. Daarnaast kan ik u juridisch, financieel, administratief en praktisch begeleiden en ontzorgen.

Het aanwijzen van een executeur die verantwoordelijkheid krijgt over uw erfenis kan een moeilijke keuze zijn. Als deskundige werk ik graag met u samen aan de benoeming van uw executeur.