Testament wijzigen

Het gebeurt regelmatig dat een testament is opgemaakt en er behoefte is de tekst te wijzigen. Dit betekent niet dat u thuis in het door de notaris meegegeven afschrift van de akte u zelf zinnen kunt doorhalen en uw nieuwe wensen er bij kunt schrijven. Van de wijzigingen moet ook een akte bij de notaris worden opgemaakt, wil het wijzigen van de akte geldig zijn.

Na verloop van tijd – na het opstellen van het testament – kan de situatie voor u namelijk zodanig wijzigen dat, als het eerder opgestelde testament na uw overlijden tot uitvoer zou komen, er een ongewenste situatie zou kunnen ontstaan.

Om dit te verhelderen wil ik het volgende voorbeeld noemen.

  • U bent ongehuwd en u heeft in uw testament de kinderen van uw broer tot uw enige erfgenamen benoemd.
  • Uw persoonlijke situatie wijzigt door in het huwelijk te treden. Uw wens is dat uw echtgenoot of echtgenote uw enige erfgenaam moet worden.
  • U zult dan uw testament moeten wijzigen indien de tekst van uw bestaande testament hier niet in heeft voorzien.

Een ander voorbeeld kan zijn dat u iemand heeft benoemd tot executeur waarvan u later,  bij nader inzien,  toch vindt dat u liever een andere persoon in die plaats zou willen benoemen. Ook nu dient u uw testament te wijzigen.

Het is altijd raadzaam uw testament regelmatig door te lezen om vast te stellen of de inhoud nog steeds voldoet aan uw wensen. Uiteraard kunt u zich hierin laten bijstaan door een deskundige. Met mijn grote ervaring op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen wil ik u hierin graag bijstaan om voor u ontzorgend bezig te kunnen zijn bij het wijzigen van uw testament en dit alles tegen een voor u gunstig tarief.

Het opstellen, wijzigen en vernietigen van een testament gaat altijd via de notaris. Lees uw testament regelmatig door zodat u tijdig aanpassingen kan laten doorvoeren. Deskundig advies nodig? Ik help u graag.