Testament herroepen

Je wilt van je testament af. Het heeft geen zin meer omdat uw persoonlijke situatie is gewijzigd bijvoorbeeld door een overlijden of echtscheiding

De eerste methode is om het bestaande testament te herroepen zonder direct een nieuw op te stellen. De tweede manier is een nieuw testament op te stellen en daarmee het bestaande te laten vervallen.

Om het herroepen van een testament te bewerkstelligen zal door een notaris de akte opgesteld moeten worden. De herroepen van een testament  is een zaak van vrije wil. De notaris moet vaststellen of er ook sprake is van de vrije wil en u niet gedwongen wordt om de akte te herroepen.

Let op: het verscheuren van het afschrift, dat u hebt meegekregen na het ondertekenen van het testament is geen herroeping. Er moet echt een nieuwe notariële akte worden opgesteld.

Het herroepen van een testament  kan in sommige gevallen –  door gewijzigde omstandigheden – een vanzelfsprekende akte zijn. Het kan ook zijn dat een herroeping niet zo eenvoudig ligt. Een en ander kan spanningen opleveren met soms ook emotionele gevolgen. Laat u altijd voorlichten.

Huib Ruijgrok is als deskundige nauw betrokken in familieomstandigheden en biedt u graag een waardevolle helpende hand.

Verandert uw persoonlijke situatie en wilt u uw testament herroepen? Dat is mogelijk. Ik bied u graag de waardevolle helpende hand.