Belastingvrij schenken

Lees onderstaande gegevens van de belastingdienst over belastingvrij schenken.

Wilt u belastingvrij schenken of juist meer schenken en wilt u weten of daarover belasting moet worden betaald? Een en ander hangt af van wie de belasting over het schenken betaalt of waarvoor u de schenking gebruikt. Belastingvrij schenken is een goed middel voor het verschuiven van vermogen.

Laat u voorlichten over de verschillende mogelijkheden van het doen van belastingvrij schenken.

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2018
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
Welke
voorwaarden
gelden er?
U bent een (pleeg)kind.€ 5.363beslist u zelfLees de voorwaarden
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*€ 25.731beslist u zelfLees de voorwaarden
€ 53.602een dure studieLees de voorwaarden
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*€ 100.800uw eigen woningLees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.€ 2.147beslist u zelfLees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.*€ 100.800uw eigen woningLees de voorwaarden

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid van belastingvrij schenken  van € 25.731? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van deze mogelijkheid voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.731 óf voor € 53.602 óf voor € 100.800.

Een uitgebreid stroomschema van de overgangsregeling van de verhoogde schenkvrijstelling kunt u hier bekijken.

Als u belastingvrij wil schenken of juist meer wil schenken en u wil weten of daarover belasting moet worden betaald, dan adviseer ik u graag.