Testament langstlevende

Bent u getrouwd? Heeft u kinderen?

Dan is, indien u geen testament langstlevende heeft,  de “wettelijke verdeling” van toepassing. Bij de wettelijke verdeling krijgt de echtgenoot/ partner de gehele nalatenschap. De langstlevende wordt eigenaar van het geheel en kan verder leven zonder dat de kinderen hun erfdeel op kunnen eisen na het overlijden van hun vader of moeder

De kinderen zijn wel erfgenaam, samen met de langstlevende maar krijgen hun erfdeel dus nog niet uitbetaald. Het erfdeel van de kinderen wordt omgezet in een vordering op de langstlevende. Deze vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende of bij faillissement van de langstlevende of indien de langstlevende in de schuldsanering terecht komt.

Indien deze wijze van vererven u aanspreekt, hoeft u geen testament te laten opstellen.

Doordat de gehele nalatenschap bij de langstlevende blijft, betaalt de langstlevende ook de verschuldigde erfbelasting (voorheen “successierechten”) over de erfdelen van de kinderen. De verschuldigde erfbelasting strekt dan in mindering op de vordering van het kind.

Denk niet te snel dat de wettelijke verdeling ruim voldoet zodat “een testament langstlevende” dan overbodig is.

Wilt u namelijk de wettelijke verdeling op één of enkele punten aanpassen, bijvoorbeeld dat de vordering ten behoeve van de kinderen opeisbaar wordt bij hertrouwen van de langstlevende of dat hetgeen geërfd wordt door de kinderen privé blijft van de eigen kinderen (uitsluitingsclausule), dan zult u toch over moeten gaan tot het laten opstellen van een testament.

Het is dus verstandig en raadzaam om even stil te staan bij uw “testament langstlevende” en de vererving na uw overlijden. Met mijn expertise en onafhankelijkheid kan ik bij het meedenken een waardevolle helpende hand bieden.

Het is altijd raadzaam en verstandig om uw nalatenschap goed te regelen. Met mijn expertise kan ik met u meedenken en onafhankelijk advies geven.