Schenking van huis

Doorschuiven van vermogen (schenking) naar uw kinderen kan onder meer plaats vinden door uw eigen huis aan hen te verkopen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het huis verkocht wordt onder voorbehoud van huurrecht. Bij de bepaling van het woonhuis kunt u uitgaan van de waarde in bewoonde staat. In feite zou u kunnen zeggen dat u het verschil tussen vrije waarde en verhuurde staat schenkt.

Verlaat u de woning na verloop van tijd, dan kan het huis worden verkocht voor de ‘leegwaarde’.  Als u komt te overlijden terwijl u nog in de van uw kinderen gehuurde woning woont, is er geen sprake van een met erfbelasting belaste schenking/ verkrijging.

Ook kunt u denken aan de schenking van de eigen woning met het voorbehouden van het recht van gebruik en bewoning. U draagt de woning over en u behoudt het woonrecht voor u en uw echtgenote voor. Bij deze constructie betaalt u geen huur voor het woonrecht. Ook hier geldt dat indien u de woning verlaat (niet door overlijden) de meerwaarde toekomt aan de kinderen.  Als u komt te overlijden terwijl u nog in deze woning woont, is er wel sprake van een met erfbelasting belaste verkrijging.

Huib Ruijgrok adviseert u graag over de schenking van uw huis en helpt u graag, kijkend naar uw situatie.

Denkt u na over de schenking van uw huis aan uw kinderen, maar weet u niet welke mogelijkheden er bestaan? Kijkend naar uw persoonlijke situatie, help en adviseer ik u graag.