Verklaring van erfrecht

Als iemand is overleden zullen de erfgenamen gevraagd worden of zij als erfgenaam van de overledene willen optreden. Wie de erfgenamen zijn wordt onderzocht door een notaris die dit vervolgens vermeldt in een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht geeft dus uitsluitsel over de vraag wie iemands rechtsopvolgers zijn en wie dus aanspraak kunnen maken op het nagelaten vermogen.

Het praktische belang van de verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld:

  • er kan weer worden beschikt over een door de bank geblokkeerde bankrekening;
  • de tenaamstelling van een bankrekening van de overledene kan gewijzigd worden;
  • met de verklaring van erfrecht kunnen eventuele kluisjes van de overledene bij een bank worden geopend;
  • er kunnen begrafenispolissen en andere vorderingen worden geïnd;
  • er kunnen bezittingen van de overledene worden verkocht.

Als er een “en/of rekening” is, kan degene die mederekeninghouder is (bijvoorbeeld de echtgenoot/ echtgenote van de overledene) ook – veelal – zonder een verklaring van erfrecht blijven beschikken over die rekening.

Binnen mijn kantoor kan ik door mijn betrokkenheid u behulpzaam zijn met het verkrijgen van de verklaring van erfrecht. Met mijn grote ervaring op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen kan ik u ontzorgend bijstaan bij de vele vragen die naar boven komen naar aanleiding van een overlijden. In een eerste gesprek kan al helder worden wat verwacht kan worden na het overlijden en hoe de afwikkeling van de nalatenschap ter hand kan worden genomen. Als deskundige kan ik snel werken doordat ik mij kan concentreren op deze werkzaamheden en voor u als cliënt een gunstig tarief hanteren.

Binnen mijn kantoor kan ik door mijn betrokkenheid u behulpzaam zijn met het verkrijgen van de verklaring van erfrecht.