Conflictbemiddeling erfenis

Bij de afhandeling van een erfenis spelen kunnen hartverscheurende taferelen zich afspelen.

Emotionele uitbarstingen van verongelijkte familieleden zijn geen zeldzaamheid. En dat vaak om geld.  Men kan zich tekortgedaan voelen bij de verdeling van de nalatenschap/ erfenis. Het kan ook om dieper liggende emoties gaan uit het verleden. Een bevoordeling van een broer of zus in het verleden die weer terugkomt bij het verdelen van een nalatenschap/ erfenis. Het is dan belangrijk om te streven naar het oplossen van de problemen en het verminderen van de emoties door het verlenen van conflictbemiddeling bij de erfenis. Ook hierin speelt juridische kennis en praktijkervaring een grote rol. Conflictbemiddeling begint eigenlijk al bij het geven van advies over het opstellen van een testament. Het is belangrijk te weten hoe iemand tot een bepaalde keuze wilt komen in zijn testament. Het verleden is hierin heel erg belangrijk. Het kan zeer belangrijk zijn om familieleden al te informeren bij het doen van die bepaalde keuze. Familieleden zijn dan al betrokken voor het overlijden.

Gevoeligheden komen vaak pas naar buiten als beide ouders zijn overleden. Na het overlijden van beide ouders kunnen de verhoudingen op scherp gezet worden waarbij het inroepen van conflictbemiddeling/ mediation belangrijk kan zijn

Huib Ruijgrok Erfrecht & Nalatenschappen heeft door zijn jarenlange ervaring in het notariaat veel ervaring met conflict bemiddeling / mediation bij erfenissen. Huib Ruijgrok kan u hierin adviseren en een waardevolle helpende hand bieden.

Na het overlijden van naasten kunnen veel gevoeligheden naar boven komen. Het inroepen van conflictbemiddeling kan dan belangrijk zijn.