Erfrecht belasting

Als je een erfenis ontvangt, moet je hier meestal erfbelasting (ook wel genoemd erfrecht belasting) over betalen. Vroeger werd deze belasting in het erfrecht successierecht genoemd. Over het eerste deel van ieders verkrijging hoeft geen belasting te worden betaald. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest is dan belast. De hoogte van de verschuldigde belasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Ook de relatie met de overledene is van belang.

Je betaalt belasting over de erfenis als de overledene op het moment van zijn overlijden in Nederland woonde. Of als de overledene de Nederlandse Nationaliteit had en nog geen tien jaar buiten Nederland woonde.

Nadat de belastingdienst de aangifte erfbelasting heeft ontvangen, berekent de belastingdienst hoeveel belasting per erfgenaam verschuldigd is.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de betaling van de belasting:

  • de contactpersoon betaalt het totale bedrag van de belasting, of
  • iedere erfgenaam betaalt zelf zijn of haar deel in de aanslag belasting.

Huib Ruijgrok kan met zijn betrokkenheid en ervaring in erfrecht & nalatenschappen u behulpzaam zijn met de aangifte erfbelasting. Hij kan u ontzorgend bijstaan bij de vele vragen die naar boven komen naar aanleiding van een overlijden/ erfrecht.  Ook indien er vragen zijn over de samenstelling van de nalatenschap en de waardering ervan op onderdelen of in zijn geheel met toepassing van vrijstellingsregels en dergelijke, adviseert hij u graag.

Moet u aangifte doen van erfrechtbelasting? Ik sta u graag bij indien u hier vragen over heeft.