Tweetrapstestament

Het tweetrapstestament is een testamentvorm waarbij de heffing van erfbelasting (voorheen successierecht) wordt uitgesteld tot het moment dat beide echtgenoten zijn overleden. Met het tweetrapstestament  wordt voorkomen dat de overblijvende echtgenoot belasting moet betalen over de erfdelen van de kinderen terwijl die erfdelen pas worden uitgekeerd na het overlijden van beiden.

Het tweetrapstestament is een vorm van langstlevende testament. In dit testament wordt de overblijvende echtgenoot tot enig erfgenaam benoemd. De kinderen worden pas erfgenaam van de eerst overledene na het overlijden van de tweede echtgenoot. Het voordeel is dus dat de langstlevende de nalatenschap erft van de eerst overledene. Van toepassing is dan de grote vrijstelling. Als de waarde van de nalatenschap minder bedraagt dan het bedrag van de grote vrijstelling hoeft na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden voldaan. Dit kan van belang zijn als de nalatenschap bijvoorbeeld bestaat uit een aandeel in de woning en er verder geen financiële middelen aanwezig zijn.

Het is geen belasting besparend testament maar het zorgt voor uitstel van betaling van de belasting.

Wel is het zo dat na het overlijden van de tweede echtgenoot het dan nog aanwezige vermogen door de kinderen verkregen wordt in een vaders deel en een moeders deel. De vrijstellingen ouders-kinderen voor de erfbelasting blijven bij een tweetrapstestament volledig van toepassing. Huib Ruijgrok is deskundig en adviseert u graag over het tweetrapstestament.

Het is vaak moeilijk het onderscheid tussen verschillende testamentvormen te herkennen. Ik bied u graag deskundig advies en sta u bij in de afhandeling.