Schenking aan kinderen

Door op een juiste wijze en tijdig vermogen over te hevelen naar bijvoorbeeld uw kinderen, kan de te betalen erfbelasting of een eigen zorgbijdrage worden verminderd. Schenking aan kinderen betekent dat na de overheveling van vermogen voortaan bij de bevoordeelde belastingheffing plaats vindt. De schenking aan kinderen is dan ook alleen interessant als de bevoordeelde kan profiteren van een lager tarief of heffingsvrij vermogen of als overheveling plaats vindt het oog op besparing van toekomstige erfbelasting of op verlaging van toekomstige WLZ-bijdrage (= bijdrage wet langdurige zorg).

Door jaarlijks het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag aan uw kinderen te schenken, kunt u een aanzienlijk besparing  op de in de toekomst  te betalen erfbelasting bereiken. Denk hierbij ook aan de eenmalige mogelijkheid om aan uw kinderen van 18 jaar tot en met 39 jaar een onbelaste verhoogde schenking te doen of (in plaats van deze verhoogde vrijstelling) om uw kinderen van 18 tot en met 39 jaar te helpen door gebruik te maken van de eenmalige extra verhoogde vrijstelling voor een schenking aan de kinderen ten behoeve van de bekostiging  van een ongebruikelijke dure studie van uw kind of ten behoeve van de eigen woning van het kind of aflossing op diens eigenwoningschuld.

Het is verstandig en raadzaam om even stil bij te staan bij de schenking aan kinderen. Wat is belastingtechnisch het beste. Wat is wettelijk mogelijk. Huib Ruijgrok adviseert en helpt u graag, kijkend naar uw situatie.

Een schenking is een mooi gebaar. Maar wat is belastingtechnisch het beste? En welke optie past bij uw situatie. Ik kijk graag met u mee.