Schenking op papier

Een schenking op papier aan een kind via het schuldig erkennen van bedragen uit vrijgevigheid is een veel gebruikte mogelijkheid om erfbelasting te besparen als men de geldmiddelen nog niet wil of kan missen. In wezen is er bij een dergelijke schenking op papier sprake van het in één handeling schenken en tegelijk terug lenen van het bedrag. Bij het schenken op papier wordt het schuldig erkende bedrag pas opeisbaar gesteld bij uw overlijden. Hierbij moeten wel regels is acht worden genomen:

  • Deze schenking op papier of wel schuldigerkenning uit vrijgevigheid is alleen geldig als de schenking gedaan is via een notariële akte;
  • Over het schuldig erkende bedrag is vereist dat een zakelijk verantwoorde rente is toegezegd, die ook werkelijk jaarlijks moet worden betaald. Gebeurt dit niet- de lening is bijvoorbeeld renteloos of met rente pas opeisbaar bij uw overlijden, of er is weliswaar rente bedongen, maar deze is feitelijk nooit betaald- dan wordt de schenking op papier te zijner tijd niet erkend en wordt het doel – het besparen van erfbelasting – niet bereikt. De zakelijk verantwoorde rente moet ten minste 6 % bedragen (dit geldt ook bij de huidige lage rentestand).

De schenking op papier aan de kinderen(en hun vorderingen op u) vormen vermogensbestanddelen die bij u (respectievelijk uw kinderen) in box 3 in aanmerking worden genomen tegen het forfaitaire rendement.

Huib Ruijgrok adviseert u graag over de mogelijkheden en fiscale voordelen in uw situatie.

Bij het schenken op papier wordt het schuldig erkende bedrag pas opeisbaar gesteld bij uw overlijden. Houdt u er rekening mee dat hierbij wel regels in acht genomen dienen te worden.