Erfrecht

Hebt u geen testament op laten stellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

Het wettelijk erfrecht bepaalt onder andere dat:

 • Alleen uw echtgenoot en uw bloedverwanten van u erven
 • Er 4 groepen bloedverwanten zijn
  • -groep 1: partner, kinderen en/of afstammelingen
  • groep 2: ouders, broers en zusters en/of afstammelingen
  • groep 3: grootouders met hun (klein) kinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  • groep 4: overgrootouders met hun afstammelingen.
 • De zogenoemde wettelijke verdeling geldt als u getrouwd was en u één of meer kinderen had

U kunt ook zelf uw opvolgers in uw vermogen na uw overlijden aanwijzen. Dit kan alleen via het opstellen van een testament.

De erfenis afwikkelen wordt vaak onderschat. Het erfrecht omvat veel regels. Afhankelijk van de manier waarop de overledene zijn of haar nalatenschap heeft achtergelaten en de omvang ervan, kan de afwerking heel veel tijd kosten. Er kunnen bijvoorbeeld heel veel zaken spelen rondom het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap of rond de legitieme portie als een onterfd kind zijn of haar deel op komt eisen.

Laat u goed voorlichten. Aarzel niet om een deskundige te raadplegen. Huib Ruijgrok wil u hierin graag bijstaan om voor u ontzorgend bezig te kunnen zijn bij het toepassen van het erfrecht en de afwikkeling van de nalatenschap.

Bij het ontbreken van een testament bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn. Voorkom onverwachte omstandigheden en laat u goed voorlichten.