Testament opstellen

Als u overlijdt, laat u een nalatenschap na. Deze nalatenschap omvat bezittingen en schulden. De nalatenschap wordt verdeeld onder de door de wet aangewezen personen, dan wel onder de door u middels een testament aangewezen personen of goede doelen.

De wet is helder in de uitleg wie uw erfgenamen zijn. De wet heeft dit onderverdeeld in vier groepen:

  • groep 1: partner, kinderen en/of afstammelingen
  • groep 2: ouders, broers en zusters en/of afstammelingen
  • groep 3: grootouders met hun (klein) kinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  • groep 4: overgrootouders met hun afstammelingen.

U kunt ook zelf uw opvolgers in uw vermogen na uw overlijden aanwijzen. Dit kan alleen via het opstellen van een testament. De ondertekening van het testament vindt plaats bij een notaris.  In samenwerking met het notariaat ben ik als adviseur nauw betrokken bij het opstellen van uw testament. Er wordt meegedacht met uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Door mijn grote ervaring op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen kan ik mee beoordelen of uw wensen uitvoerbaar zijn. Verder wordt bij de bespreking van het opstellen van het testament direct ook de uitwerking ervan aan u voorgesteld, zodat het voor u helder wordt wie bij uw overlijden uw opvolgers zijn en wat iedere erfgenaam ontvangt, rekening houdend met eventueel verschuldigde erfbelasting (= voorheen successierechten).

U kunt bij het opstellen aangeven wie u wilt benoemen maar ook of u een wettelijke erfgenaam wilt uitsluiten.

Het is verstandig en raadzaam om een moment te nemen om stil te staan bij de vererving na uw overlijden en laat uw testament opstellen.

Van het opgestelde en getekende testament vindt inschrijving plaats bij het Centraal Testamentenregister te ’s-Gravenhage. Na uw overlijden kan aldaar worden geïnformeerd of u een testament heeft opgesteld.

Huib Ruijgrok kan u als adviseur helpen om uw wensen voor uw testament helder te krijgen.

In samenwerking met het notariaat ben ik als adviseur nauw betrokken bij het opstellen van uw testament. Met mijn kennis en ervaring zal ik u begeleiden naar een goed geregeld testament.