Schenking

Een formele omschrijving van een schenking zou de volgende tekst kunnen zijn:

  • een schenking is een overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.

Belangrijk is om hier een moment bij stil te staan om te beseffen of schenken voor u belangrijk kan zijn om te doen. In tegenstelling tot het nalaten van uw vermogen na uw overlijden, vindt schenken door u plaats tijdens uw leven. In het spraakgebruik wordt vaak gesteld: schenken met de warme hand.

Uiteraard gelden voor het doen van schenkingen wet en regelgeving.

U kunt een schenking doen die onder de vrijstelling valt van de schenkbelasting. De persoon die de schenking krijgt,  kan dan gebruik maken van de vrijstelling zodat hij geen schenkbelasting betaalt.

U kunt ook bepalen dat in plaats van de begiftigde uzelf als schenker de schenkbelasting betaalt.

U kunt denken aan goede doelen, of in plaats van aan de eigen kinderen te schenken, ook al de kleinkinderen erin te betrekken.

Het betreft een uitgebreide materie waarin het vragen van voorlichting zeker op zijn plaats is. Uiteraard kunt u zich hierin laten bijstaan door een deskundige. Huib Ruijgrok kan u adviseren door de fiscale en financiële gevolgen op een rijtje te zetten.

Een schenking doen aan bijvoorbeeld familie of goede doelen is een mooi gebaar. Toch valt het doen van een schenking onder wet en regelgeving. Ik geef u hier graag voorlichting over.