Lienden

Bij Huib Ruijgrok komt de praktijk van het leven op tafel met alle zorgen pijn en verdriet. Na jarenlange notariële ervaring is hij thans werkzaam als zelfstandig adviseur in erfrecht en nalatenschappen in onder meer de regio Midden- Betuwe binnen de gemeente Neder- Betuwe met daarin de plaatsen Kesteren, Opheusden, Dodewaard, Ochten en Echteld, en de gemeente Buren, met de plaatsen Lienden, Ommeren en Ingen en ook over de rivier De Rijn met de gemeente Rhenen, met daarin de plaatsen Rhenen, Achterberg en Elst.

Woont u in Lienden en heeft u behoefte aan hulp bij de administratieve, juridische en praktische afwikkeling van een nalatenschap – in de ruimste zin des woords –  dan is hij als onafhankelijk deskundige graag behulpzaam.

Een plan maken voor het geval iemand door ziekte of ouderdom niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, dat past bij de wensen, behoeften en persoonlijke en financiële situatie van de cliënt, kan veel rust en zorgen wegnemen.

Als lid van NOVEX, de Nederlandse organisatie voor Executeurs, weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om bij leven zaken goed vast te leggen.

Omdat Huib Ruijgrok Erfrecht en Nalatenschappen zelfstandig is en zich op deze werkzaamheden kan concentreren, is het voor hem mogelijk om snel te werken en een voor de cliënt gunstig tarief te hanteren.