Kesteren

U woont in Kesteren en er zijn vragen bij u gerezen op het gebied van testamenten en nalatenschappen. Wellicht denkt u dan aan de noodzaak om een notaris te bezoeken. Dit is te begrijpen. In het traject erfrecht en nalatenschappen is de toegevoegde waarde van een notaris onontbeerlijk. Toch hoeft dit niet voor alle werkzaamheden de enige of alleen juiste oplossing te zijn. Veel werkzaamheden kunnen verricht worden zonder directe tussenkomst van een notaris. U kunt vanuit Kesteren bij mij als deskundige terecht voor het inwinnen van advies, voor het aanvragen van een verklaring van erfrecht of het doornemen van uw testament. Ook voorlichten hoe u om zou willen gaan met uw vermogen tijdens uw leven en de vererving na uw overlijden kunt u bespreken. Binnen de regio Kesteren en omstreken heb ik naast de notaris veel kunnen betekenen om zaken naar tevredenheid op te kunnen lossen.  Ik kan behulpzaam zijn bij de administratieve, juridische en praktische afwikkeling van een nalatenschap. Uiteraard stel ik mij daarbij onafhankelijk, discreet en vertrouwensvol op. En omdat ik zelfstandig ben en mij op deze werkzaamheden concentreer, kan ik snel werken en een voor de cliënt gunstig tarief hanteren.

Kortom, bij het zoeken naar een notaris, ook voor Kesteren en omstreken, kunt u ook terecht bij : Huib Ruijgrok Erfrecht & Nalatenschappen. Hij kan u bieden waar u om vraagt!